Demand-side Platform (DSP)

 «پلتفرم سمت تقاضا» سیستمی است که شرکت‌ها از طریق آن می‌توانند فضای دیجیتال را برای نمایش تبلیغات خود روی صفحه‌نمایش کاربران خریداری کنند. این تبلیغات می‌تواند شامل تبلیغات نمایشی، ویدئویی، جست‌وجو یا تبلیغات موبایلی باشد. یک DSP به‌صورت خودکار برای یک شرکت، فضا‌هایی را که به‌عنوان ایمپرشن شناخته می‌شوند پیشنهاد می‌دهد و می‌خرد.

این سیستم، فضایی را خریداری می‌کند که کاربران خاصی را هدف قرار می‌دهد که به احتمال زیاد براساس فعالیت‌های آنلاینشان با تبلیغات درگیر هستند؛ مثلاً زمانی که مشغول جست‌وجو درمورد یک موضوع خاص هستند. فرایند مناقصه، خرید و نمایش، در چند میلی‌ثانیه، هنگام بارگیری صفحۀ وب کاربر انجام می‌شود. کاربران اصلی DSP معمولاً آژانس‌های تبلیغاتی یا بازاریاب‌هایی هستند که سعی در خرید فضای تبلیغات دیجیتال دارند.

مطالب پیشنهادی ما:

نظرات بسته شده است.