Default Page

«صفحۀ پیش‌فرض» صفحۀ فهرست در دایرکتوری‌های سایت شما (مانند «index.html») است. این اطلاعات به مرورگر اجازه می‌دهد تا ورودی‌هایی مانند «/http://www.example.com» و «http://www.example.com/index.html» را که درواقع همان صفحه هستند، تطبیق دهد. فقط ‌باید در ابتدا یک صفحۀ پیش‌فرض مشخص شود.

مطالب پیشنهادی ما:

نظرات بسته شده است.