Deep Link

درزمینۀ شبکۀ جهانی وب، «لینک عمیق» درواقع استفاده از یک هایپرلینک است که به‌جای صفحۀ اصلی سایت، به یک محتوای وب خاص، عموماً قابل جست‌وجو یا نمایه‌شده، پیوند می‌دهد. لینک‌های عمیق در اپلیکیشن‌ها هم کاربرد دارند؛ برای مثال، اگر اپلیکیشنی را نصب نداشته باشید، می‌‌توانید مستقیم از طریق این لینک‌‌ها به آن ورود کنید. از این لینک‌ها برای هدایت مستقیم کاربران به مکان‌های درون‌برنامه‌ای خاص استفاده می‌شود تا در زمان و انرژی آنان صرفه‌جویی شود.

مطالب پیشنهادی ما:

نظرات بسته شده است.