Database Marketing

«بازاریابی پایگاه داده» یک رویکرد سیستماتیک برای جمع‌آوری، تلفیق و پردازش داده‌های مشتریان است. بدین ترتیب، داده‌های مشتریان، مشتریان بالقوه و سرنخ‌ها جمع‌آوری و در پایگاه دادۀ یک شرکت، ذخیره و نگهداری می‌شود.

این اطلاعات شامل مشخصات هر مشتری و تاریخچۀ تعاملات او با برند است. در صورت نیاز، از این لیست‌ برای انتخاب، هدف‌گذاری، سرویس‌دهی و ایجاد ارتباط با مشتریان به‌منظور افزایش ارزش بلندمدت آن‌ها برای شرکت استفاده می‌شود.

مطالب پیشنهادی ما:

نظرات بسته شده است.