Database

«پایگاه داده» مجموعه‌ای سازمان‌یافته از داده‌های ذخیره‌شده و الکترونیکی است. پایگاه دادۀ بازاریابی، مجموعه‌ای از اطلاعات دربارۀ مشتریان و سرنخ‌هاست که می‌تواند شامل داده‌های دموگرافیک، روان‌شناختی، سابقۀ خرید و میزان تعامل با برند باشد.

مطالب پیشنهادی ما:

نظرات بسته شده است.