Data Mining

«داده‌کاوی» فرایند خودکار تجزیه‌و‌تحلیل حجم بزرگی از داده‌ها و سپس استخراج الگوهای موجود در آن داده‌هاست. ابزارهای داده‌کاوی قادر به پیش‌بینی رفتارها و روندهای آینده هستند و به سازمان‌ها اجازه می‌دهند از تجربیات گذشته در تصمیم‌گیری‌های دانش‌محور بهره‌مند شوند.

مطالب پیشنهادی ما:

نظرات بسته شده است.