Data Cleansing

«پاک‌سازی داده‌ها» فرایند اصلاح یا حذف داده‌های نادرست، خراب، تکراری یا ناقص در یک مجموعه‌داده است.

مطالب پیشنهادی ما:

نظرات بسته شده است.