Damaged Goods

در علم اقتصاد، «کالای آسیب‌دیده» به کالایی گفته می‌شود که اغلب به دلیل بخشی از استراتژیِ بازاریابیِ تمایز محصول، عمداً از نظر عملکرد، کیفیت یا کاربرد دست‌کاری شده است. این کالاها ممکن است کمی غیرعادی، فرسوده یا خراب باشند، اما مشتری این موضوع را از قبل می‌داند.

مطالب پیشنهادی ما:

نظرات بسته شده است.