Customer Service

«خدمات مشتری» تمام کارها، توصیه‌‌ها یا کمک‌هایی است که یک کسب‌وکار به مشتریان خود، قبل، حین و بعد از خرید ارائه می‌دهد و معمولاً براساس نیازهای مشتری است.

مطالب پیشنهادی ما:

نظرات بسته شده است.