Customer Attribute

«ویژگی‌های مشتری»، اطلاعات مربوط به مشتریان است که می‌‌تواند به دسته‌‌بندی آن‌ها در ابزارهای CRM کمک کند. امکان پشتیبانی از فرایندهای سفارش و مدیریت مشتریان، از همین طریق فراهم می‌شود.

مطالب پیشنهادی ما:

نظرات بسته شده است.