Customer Acquisition Cost (CAC)

 «هزینۀ جذب مشتری» یا به‌اختصار CAC یکی از قدیمی‌ترین شاخص‌ها در تبلیغات و بازاریابی، و به‌معنای کل هزینه‌ای است که یک کسب‌و‌کار با استفاده از روش‌های مختلف، برای تبدیل مشتری بالقوه به مشتری بالفعل و متقاعد‌کردن او برای اولین خرید، صرف می‌کند.

این شاخص، میزان هزینۀ مورد نیاز برای جذب مشتریان جدید را اندازه‌گیری می‌کند. برای محاسبۀ این شاخص ‌باید کل هزینه‌های بازاریابی در یک مدت مشخص، مثلاً یک سال را جمع، و بر تعداد مشتریان به‌دست‌آمده از این تلاش‌های بازاریابی تقسیم کرد.

مطالب پیشنهادی ما:

نظرات بسته شده است.