Customer Acquisition

«جذب مشتری» فرایند به‌دست‌آوردن مشتریان جدید یا متقاعد‌کردن مردم برای خرید محصولات شماست.

مطالب پیشنهادی ما:

نظرات بسته شده است.