Customer Acquisition

2

«جذب مشتری» فرایند به‌دست‌آوردن مشتریان جدید یا متقاعد‌کردن مردم برای خرید محصولات شماست.

شاید برات جالب باشه:

نظرات بسته شده است.