Conversion Rate Optimization (CRO)

«بهینهسازی نرخ تبدیل» یا به‌اختصار CRO، عمل افزایش درصد کاربرانی است که اقدام موردنظر را در یک سایت انجام می‌دهند. اقدام مورد‌نظر می‌تواند خرید یک محصول، کلیک روی «افزودن به سبد خرید»، ثبت‌نام برای یک سرویس، پرکردن یک فرم، یا کلیک روی یک پیوند باشد.

در این روش، بازاریابان تلاش می‌کنند رفتار بازدیدکنندگان سایت را شناسایی کنند و بفهمند چرا تبدیلی از سمت آن‌ها صورت نمی‌گیرد. سپس با بهبود عواملی مانند سرعت ‌سایت، ظاهر آن و…، سعی می‌کنند نرخ تبدیل را بهبود دهند.

مطالب پیشنهادی ما:

نظرات بسته شده است.