Country Coded Top Level Domain (ccTLD)

 

«دامنۀ سطح‌ بالای کُد کشوری» یا به‌اختصار ccTLD، یک دامنۀ ‌اینترنتی سطح بالاست که برای یک کشور، یک منطقۀ خودمختار، یا منطقۀ وابسته به قلمرو یک کشور، مورد استفاده قرار می‌گیرد. همۀ ccTLDها دوحرفی هستند؛ مثلاً .ir به دامنه‌هایی اشاره دارد که در ایران قرار دارند.

مطالب پیشنهادی ما:

نظرات بسته شده است.