Content Upgrade

«ارتقای محتوا» روشی از بازاریابی است که در ازای آدرس ایمیل کاربر، به او محتوایی را ارائه می‌‌کند که در تکمیل محتوایی است که مشغول خواندن یا دیدن آن است؛ برای مثال، برخی افراد خواندن محتوا را به گوش‌دادن یا تماشا‌کردن ترجیح می‌دهند. اگر یک محتوای ویدئویی یا صوتی منتشر کرده‌اید، می‌توانید به کاربر پیشنهاد دهید آدرس ایمیل خود را بنویسد تا نسخۀ متنی محتوا را به ایمیل او بفرستید. این روش برای گسترش لیست ایمیل کاربرد دارد.

مطالب پیشنهادی ما:

نظرات بسته شده است.