Comment

1

«کامنت» نظری است که توسط کاربران و درکل مخاطبان یک متن یا محتوا، زیر آن گذاشته می‌‌شود؛ برای مثال، کامنت‌های یک پست در اینستاگرام یا یک سایت.

شاید برات جالب باشه:

نظرات بسته شده است.