Citation

هر زمان در صفحه‌ای از اینترنت، نام منبع دیگری برده شود، فارغ از اینکه به آن منبع لینک داده شود یا خیر، یک «استناد» یا «ارجاع» رخ داده است. در ارجاع، اطلاعات لازم برای یافتن جزئیات آن منبع در اختیار خوانندگان قرار داده می‌شود.

مطالب پیشنهادی ما:

نظرات بسته شده است.