Captcha

«کپچا» یا همان CAPTCHA مخفف عبارت Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart به‌معنی «آزمایش عمومی کاملاً خودکار تورینگ، به‌منظور تشخیص‌دادن انسان‌ از کامپیوتر» است. کپچاها آزمون‌های امنیتی برپایۀ آزمایش تورینگ هستند که به سایت‌ها اضافه می‌شوند تا ضمن جلوگیری از اسپم، امنیت سایت را نیز در مقابل حملات ربات‌های مخرب اینترنتی تأمین کنند.

تست‌های آنلاین کپچا از طریق ایجاد پرسش‌هایی قابل ‌حل برای انسان ولی چالش‌برانگیز برای ربات‌ها، انسان‌ها را از ربات‌ تشخیص می‌دهند. جمع دو عدد، تشخیص یک شیء یا وسیلۀ خاص در مجموعه‌ای از تصاویر و… نمونه‌هایی از تست‌های کپچا هستند.

مطالب پیشنهادی ما:

نظرات بسته شده است.