Campaign

«کمپین» مجموعه‌ای از فعالیت‌های برنامه‌ریزی‌شده است که افراد در یک دورۀ زمانی معین به‌منظور دستیابی به چیزی مانند تغییرات اجتماعی، سیاسی و بازاریابی انجام می‌دهند. هدف کمپین‌ها تأثیرگذاری بر مخاطب است.

در دنیای بازاریابی دیجیتال، کمپین‌‌های تبلیغاتی به مجموعه‌اقداماتی گفته می‌شود که برای معرفی، تبلیغ و ترویج یک محصول یا خدمت انجام می‌شوند. این کمپین‌ها از طریق پلتفرم‌های تبلیغاتی، شبکه‌های تبلیغاتی، رسانه‌های اجتماعی، ایمیل یا سایر پلتفرم‌های آنلاین اجرا می‌شوند.

مطالب پیشنهادی ما:

نظرات بسته شده است.