Callback

در برنامه‌نویسی کامپیوتر، «کال‌بک» تابعی است که باید پس از پایان‌یافتن تابعی دیگر اجرا شود.

مطالب پیشنهادی ما:

نظرات بسته شده است.