Buyer’s Journey

«سفر خریدار» فرایندی است که طی آن، یک فرد از مسئله یا کمبودی که دارد آگاه می‌شود، انتخاب‌هایش را بررسی می‌کند و درنهایت، محصول یا خدمتی را برمی‌گزیند و می‌خرد.

مطالب پیشنهادی ما:

نظرات بسته شده است.