Browser Caching

2

«کش مرورگر»، ذخیرۀ همه یا بخشی از منابع یک ‌سایت روی مرورگر کاربر و عدم دریافت آن‌ها با هر بار مراجعه به سایت است. مرورگر این منابع را برای مدت‌‌زمانی مشخص در Cache محلی خود ذخیره می‌کند. این کار به بارگذاری (لود) سریع‌تر سایت برای کاربر کمک می‌کند.

شاید برات جالب باشه:

نظرات بسته شده است.