Broken Link

«لینک شکسته» یا «لینک‌ خراب» به لینک‌‌هایی گفته می‌شود که کاربران را به صفحاتی هدایت می‌کنند که بنا به دلایلی، دیگر وجود ندارند. این صفحات غیرفعال ممکن است به‌طور کلی پاک شده باشند یا URL آن‌‌ها تغییر کرده باشد. کاربران به‌محض ورود به این صفحات، معمولاً با یکی از خطاهای ۴۰۴ ، ۴۰۳ ، ۵۰۰ و… مواجه می‌شوند. بهتر است برای گمراه‌نشدن کاربران و همین‌طور بهبود معیارهای سئو، این لینک‌ها تا جای ممکن پیدا و حذف شوند.

مطالب پیشنهادی ما:

نظرات بسته شده است.