Breadcrumb

«بردکرامب» یک راهنمای ناوبری در واسطه‌های کاربری است و به کاربران کمک می‌کند تا مکان فعلی خود را در برنامه‌ها، اسناد و ‌سایت‌ها پیگیری کنند. نام بردکرامب از داستان هانسل و گرتل گرفته شده ‌است. بردکرامب‌ها معمولاً به‌صورت افقی در بالای صفحات وب، زیرِ عنوان و هدر سایت قرار می‌گیرند و دنباله‌ای از پیوندها را از نقطۀ ورود و صفحات قبلی کاربر تا صفحۀ فعلی ارائه می‌دهند. معمولاً علامت بزرگ‌تر (>) برای جداکردن سلسله‌مراتب‌ بردکرامب‌ها استفاده می‌شود.

مطالب پیشنهادی ما:

نظرات بسته شده است.