Black Box

1

«جعبۀ سیاه» به هر سیستم نرم‌افزاری پیشرفته‌ای گفته می‌شود که اطلاعات مربوط به عملکرد داخلی آن در دسترس نیست. طبق این تعریف، الگوریتم‌های گوگل را جعبۀ سیاه می‌نامند؛ زیرا نمی‌توان درزمینۀ فرایند داخلی آن که یک ‌سری دادۀ ورودی را به خروجی‌های مشخصی می‌رساند، نظر قطعی داد.

شاید برات جالب باشه:

نظرات بسته شده است.