Balloon Test

«تست بالون» یا تست کارتونی (Cartoon Test) در تحقیقات بازاریابی، یک تکنیک مصاحبۀ تصویری است که در آن یک داستان مصور کارتونی به پاسخ‌دهندگان ارائه می‌شود. در این داستان، یک بادکنک خالی بالای سر یک یا چند شخصیت وجود دارد. از پاسخ‌دهندگان خواسته می‌شود آنچه را شخصیت‌ها می‌گویند درون بادکنک‌ها بنویسند.

مطالب پیشنهادی ما:

نظرات بسته شده است.