Backward Integration

«ادغام رو به عقب» یک استراتژی برای رشد و توسعه است که در آن، شرکت یک یا چند تأمین‌کنندۀ خود را جذب می‌کند (می‌خرد)، یا پتانسیل تأمین خود را برای دستیابی به سود یا کنترل بیشتر توسعه می‌دهد. از این طریق، شرکت قدرت چانه‌زنی خود را در مواجهه با عرضه‌کنندگان افزایش می‌دهد.

مطالب پیشنهادی ما:

نظرات بسته شده است.