Backlink

«بک‌‌لینک» ارجاع از یک سایت یا صفحۀ اینترنتی به ‌سایت یا صفحۀ دیگر است. بک‌‌لینک‌‌ها برای سئو بسیار مهم‌اند؛ زیرا هرچقدر ارجاع به یک ‌سایت یا صفحه بیشتر باشد، نشان‌دهندۀ اعتبار و ارزش بالاتر آن صفحه است.

مطالب پیشنهادی ما:

نظرات بسته شده است.