Baby Boomers

«کودک نسل انفجار» یا «بیبی بومر»، گروه جمعیتی آماری، پیش از نسل ایکس (X) هستند. این نسل اغلب به‌عنوان افرادی که پس از جنگ جهانی دوم، از سال ۱۹۴۶ تا ۱۹۶۴، در طی دوران انفجار جمعیت زاده شد‌ه‌اند، معرفی می‌شوند.

مطالب پیشنهادی ما:

نظرات بسته شده است.