Automation

یک دستگاه، یک فرایند یا یک سیستم را که به‌طور خودکار عمل می‌کند، «اتوماسیون» می‌نامند. امروزه، استفاده از فناوری و برنامه‌های کامپیوتری، به فرایندهای اتوماسیون کمک کرده و انجام وظایف تکراری و انبوه انسان را به عهدۀ سیستم‌های کامپیوتری گذاشته است.

مثلاً ایجاد و استفاده از فناوری برای نظارت و کنترل تولید و تحویل محصولات و خدمات، نوعی اتوماسیون است. در بازاریابی، فرایندهای تکراری در ارتباط با کاربران، مانند ارسال ایمیل تأیید ثبت‌نام، با کمک اتوماسیون انجام می‌شود.

مطالب پیشنهادی ما:

نظرات بسته شده است.