App Store Optimization (ASO)

در بازاریابی دیجیتال، «فرایند بهینه‌سازی اپلیکیشن» فرایندی است که با استفاده از شیوه‌ها و تکنیک‌هایی سعی دارد که باعث بیشتر، راحت‌تر و سریع‌تر دیده شدن یک اپلیکیشن موبایلی در جست‌وجوی اپ‌استورها شود.

در این فرایند نیز مانند بهینه‌‌سازی سایت‌ها برای موتورهای جست‌وجو، از کلمات کلیدی، تصاویر کاربردی و توضیحاتی استفاده می‌‌شود تا رتبۀ اپلیکیشن ارتقا یابد و درنهایت، دانلود‌های بیشتری عایدش شود.

مطالب پیشنهادی ما:

نظرات بسته شده است.