Ad Recall

2

«یادآوری تبلیغ» معیاری برای سنجش میزان تأثیرگذاری کمپین‌‌‌های تبلیغاتی است که در آن تأثیر یک تبلیغ بر گروهی نمونه از مخاطبان هدف بررسی می‌شود؛ به این ترتیب که پس از گذشت مدت‌زمانی مشخص، از افراد آن گروه سؤالاتی پرسیده می‌شود تا مشخص شود آن تبلیغ را چقدر به خاطر می‌آورند.

شاید برات جالب باشه:

نظرات بسته شده است.