Ad Impression

به ازای هر دفعه‌ای که یک بنر تبلیغاتی توسط یک بازدیدکننده دیده می‌شود، ثبت یک «نمایش تبلیغ» صورت می‌گیرد. در گوگل ادز، هر بار که تبلیغ در صفحۀ نتایج جست‌وجو یا سایت دیگری در شبکۀ گوگل نمایش داده می‌شود، یک نمایش محسوب می‌شود.

مطالب پیشنهادی ما:

نظرات بسته شده است.