Ad Group

یک «گروه تبلیغاتی» در گوگل ادز، حاوی یک یا چند آگهی است که اهداف مشابهی دارند. گروه‌های تبلیغاتی حاوی کلمات کلیدی، پیام‌های تبلیغاتی و صفحات فرود کاربر برای کلیک روی تبلیغات است. هریک از کمپین‌های شما از یک یا چند گروه تبلیغاتی تشکیل شده‌اند. از گروه‌های تبلیغاتی، برای سازمان‌دهی تبلیغات براساس یک موضوع مشترک استفاده می‌کنند.

مطالب پیشنهادی ما:

نظرات بسته شده است.