(ABM) Account-based Marketing

10

«بازاریابی مبتنی بر حساب کاربری» که به‌اختصار ABM گفته می‌شود، رویکردی متمرکز بر بازاریابی B2B است که در آن تیم‌های بازاریابی و فروش با یکدیگر همکاری می‌کنند تا بتوانند حساب‌های کاربری مناسب را هدف قرار دهند و آن‌ها را به مشتری تبدیل کنند. این شیوه از بازاریابی را می‌توان یک مرحله بعد از بازاریابی درون‌گرا (Inbound Marketing) دانست.

شاید برات جالب باشه:

نظرات بسته شده است.