Absolute URL

«لینک مطلق» یک هایپرلینک حاوی یک URL کامل است که دربرگیرندۀ تمام اطلاعاتی است که برای بازکردن یک صفحه از یک ‌سایت در شبکۀ جهانی اینترنت، مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ مانند همان آدرسی که در نوار آدرس مرورگر دیده می‌شود.

مطالب پیشنهادی ما:

نظرات بسته شده است.