A/B Testing

«A/Bتست» (که با ‌عنوان Split Testing یا Bucket Testing نیز شناخته می‌شود) روشی است برای مقایسۀ دو نسخه از یک صفحۀ وب یا اپلیکیشن با یکدیگر، تا معلوم شود عملکرد کدام نسخه بهتر است. این آزمایش کمک می‌کند تا با شناخت رفتار مخاطب، بهترین رابط و تجربۀ کاربری برای ‌سایت یا اپلیکیشن انتخاب شود.

برای مثال، می‌توان برای یک Url در سایت، دو محتوای مختلف طراحی کرد و به دو گروه A و B از مخاطبان، به‌صورت تصادفی نمایش داد تا معلوم شود کدام نسخه بهتر عمل می‌کند.

مطالب پیشنهادی ما:

نظرات بسته شده است.