فهرست اصطلاحات فارسی لینکدین

ما در صباویژن با این هدف پیش رفتیم که کار با شبکه‌های اجتماعی را برای کاربران ساده کنیم. ازآنجاکه هر شبکۀ اجتماعی، اصطلاحات رایج و مختص به خود را دارد، تصمیم گرفتیم…