آرشیو ماهانه

مرداد ۱۴۰۲

هنر نوشتن ایمیل تأثیرگذار

فایل صوتی بلاگ لطفاً به این سؤال صادقانه جواب دهید: چند درصدِ ایمیل‌هایی را که هر روز برای شما ارسال می‌شود، باز می‌کنید؟ شاید چیزی کمتر از 20%، نه؟ حق…