آرشیو ماهانه

تیر ۱۴۰۲

نقش هوش مصنوعی در بازاریابی

هوش مصنوعی خیلی‌وقت است که به زندگی ما ورود کرده است، اما به‌تازگی، یعنی از اوایل سال 2023، تأثیر خود را بر ابعاد مختلف فردی، اجتماعی، اقتصادی، سلامتی و شغلی نشان داده…